Služby pacientům

  • Komplexní ORL vyšetření dětí i dospělých
  • Diagnóza a léčba poruch sluchu, endoskopické a mikroskopické vyšetření sluchu včetně audiometrie a tympanometrie
  • Preventivní vyšetření sluchu u pacientů pracujících v riziku hluku, vstupní a výstupní prohlídky
  • Endoskopické vyšetření nosu, nosohltanu a hrtanu, endoskopické vyšetření nosní mandle u dětí
  • RTG vyšetření v areálu
  • Odběr biologického materiálu


Ceník výkonů prováděných za úhradu pacientem, nehrazený z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pracovníků v provozech s rizikem hluku vyžádaných zaměstnavatelem, závodním lékařem nebo samotným pracovníkem ( dle zák.č.373/2011 ) 500
ORL vyšetření pro soukromé či komerční účely (řidičské průkazy, zbrojní pasy, pilotní a potápěčské průkazy) 500
Administrativní výkon na vlastní žádost pacienta či instituce 300
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 150
Časově náročnější rozsah výkonu 300
Oznámení pojistné události 300
Zpráva pro policii ČR, soud 300
Aplikace náušnic oboustranně 300
Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví
(L.Borne)