Služby pacientům

  • Komplexní ORL vyšetření dětí i dospělých
  • Diagnóza a léčba poruch sluchu, endoskopické a mikroskopické vyšetření sluchu včetně audiometrie a tympanometrie
  • Preventivní vyšetření sluchu u pacientů pracujících v riziku hluku, vstupní a výstupní prohlídky
  • Endoskopické vyšetření nosu, nosohltanu a hrtanu, endoskopické vyšetření nosní mandle u dětí
  • RTG vyšetření v areálu
  • Odběr biologického materiálu


Ceník výkonů prováděných za úhradu pacientem, nehrazený z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní a výstupní prohlídka 500
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu 300
Výpis pojistky 100
Výpis Návrhu na lázeňskou péči u samoplátce 300
Výpis z dokumentace na žádost nemocného 150
Administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí 100
Analýza a posouzení zdrav.dokumentace z jiných zdrav.zařízení prováděná na žádost pacienta a jiným než ošetřujícím lékařem 200
Aplikace náušnic (oboustranně) 300
Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení uplatnění 250
Vyšetření před nástupem do MŠ, do dětského tábora 100
Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví
(L.Borne)